Το Πνεύμα ή Λόγος είναι ο θεϊκός σπόρος μέσα στον άνθρωπο και χρειάζεται καθαρή πνευματική τροφή για να βλαστήσει και να καρποφορήσει.

Οι καρποί του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Το Πνεύμα είναι ο αρχιτέκτονας της Ύπαρξης

Το πνεύμα ή συνείδηση είναι απρόσωπο, άυλο και αθάνατο. Είναι ο αρχιτέκτονας του οικοδομήματος του θεϊκού ανθρώπου. 
Ο "οικοδόμος" της πνευματικής ψυχής είναι η θέληση και ο "επιστάτης" είναι η λογική. 

Στην πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική ψυχή βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο.

Για να ολοκληρώσει ο αρχιτέκτονας-πνεύμα το οικοδόμημα της πνευματικής ψυχής δεν αρκεί η θέληση και η λογική. Χρειάζονται απαραιτήτως και τα συναισθήματα. Άνθρωπος χωρίς συναισθήματα, εκείνος που δεν είναι ούτε "ζεστός" ούτε "κρύος", αλλά χλιαρός, είναι χωρίς ενέργεια. Σε αυτόν ο Χριστός της Αποκάλυψης παρήγγειλε: "θα σε εξεμέσω". Τόσο μεγάλη σημασία έχουν τα συναισθήματα του ανθρώπου.