Το Πνεύμα ή Λόγος είναι ο θεϊκός σπόρος μέσα στον άνθρωπο και χρειάζεται καθαρή πνευματική τροφή για να βλαστήσει και να καρποφορήσει.

Οι καρποί του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Το Νερό της Ζωής


Στο Χριστιανισμό ο όρος "Ύδωρ Ζωής" ή Ζωντανό Νερό αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και στις  ζωογόνες ιδιότητές του.

Ιδού μερικά εδάφια της Καινής Διαθήκης ως τροφή για σκέψη:

«Την εσχάτη ημέρα, κατά τη μεγάλη εορτή, ο Ιησούς στάθηκε και έκραξε λέγοντας: εάν κάποιος διψάει, ας έλθει προς εμένα κι ας πιει. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, από την κοιλία του θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος ζώντος. Το είπε αυτό εννοώντας το Πνεύμα το οποίο θα λάμβαναν όσοι πίστευαν σε αυτόν.» (Κατά Ιωάννην, Ζ: 37-39)

«Όποιος πιει από το ύδωρ που εγώ θα του δώσω δεν πρόκειται να διψάσει εις τον αιώνα· Αλλά το ύδωρ που εγώ θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον (Κατά Ιωάννην Δ: 14)

«... Σ' αυτόν που διψάει θα δώσω από την πηγή του ύδατος της ζωής, δωρεάν».
(Αποκάλυψη ΚΑ: 6)

«Και μου έδειξε ποταμόν ύδατος ζωής, λαμπρόν σαν κρύσταλλο, που εκπορεύεται από το θρόνο του Θεού και από το αρνίο (Χριστό) (Αποκάλυψη ΚΒ: 1)